Общи условия

БАРИН България ООД поддържа и притежава собствеността върху сайта www.barin.bg от територията и съгласно нормативната уредба на Република България.

Общите условия са предназначени за регулиране на отношенията между БАРИН България и всеки Потребител на сайта. При използването на сайта, Потребителят изрично се съгласявате с тези Общи условия, както от свое име, така и от името на юридическото лицe, което представлява или чийто служител е. При несъгласие с тях, не може да се използват функционалностите на Сайта. Понятието „Потребител” по тези Общи условия не съвпада с потребителя по Закона за защита на потребителите. 

Правила за използване на сайта

Сайтът www.barin.bg е предназначен за търговци на едро. Нашата цел е да Ви предоставим актуална информация и да опростим процеса на поръчка и потвърждение на поръчката.
Знаем, че пазарните навици на дистрибуторите са напълно различни от тези на крайните потребители като цяло. Поради тази причина включихме много функции, които подпомагат работата на нашите клиенти.

Всеки потребител, който желае да влезе, се проверява при регистрацията, така че чрез филтриране на крайните потребители само оторизираните дилърски партньори да могат да получат необходимите разрешения.

След логване в профила, всички цени, които виждате на baring.bg са без включен ДДС.

Разбира се, barin.bg може да бъде посетен и без парола, но по този начин на потребителите ще е достъпна само общата информация и описание на продукта. След активиране на профила ви от страна на администратор на barin.bg се активират цените на всички актуални продукти. Промоциите и специалните оферти стават достъпни, и можете да разглеждате списъка с предишните ви поръчки.

Плащания

При покупка на barin.bg, Потребителят заплаща по цени, които са в сила към датата на извършване на поръчката, а плащане се извършва в момента на покупка или предаване на стоката, ако изрично не сте договорили друго с Вашия БАРИН търговец.

Рекламации

В случай на количествена или качествена разлика в получената стока, посочeте отклонението или повредата в рамките на 24 часа от получаването ѝ, като попълните формуляра за рекламация.

Не приемаме рекламации при лично взети стоки от складовете на БАРИН България. Затова проверявайте на място щателно при получаване количеството и качеството на поръчаните стоки.

Във връзка с постъпилите жалби, ние ще изпратим обратна връзка за решението му в рамките на 24 часа.

Информация за правата на лицата по защита на личните данни

БАРИН България ООД, ЕИК 202899950, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Западен, УЛ. РИЛА, 18, ет. 3 потвърждаваме, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с/със регистрацията Ви в електронния магазин www.barin.bg се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз и Общият регламент за защита на данните (ОРЗД). 

 

За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Датата на последна актуализация на настоящите Общи условия е 07.09.2022 г. Измененията в настоящите Общи условия, направени с актуализацията им по предходното изречение, ще се прилагат за всички заварени и нови отношения.