Регистрация

За да се регистрираш на сайта, да можеш да виждаш цените на Едро и да правиш поръчки е необходимо да пуснеш заявка през формата за съобщения на сайта или да се свържеш с наш търговски представител.